Chi tiết sản phẩm

Cáp điện 1 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Cu/XLPE/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp điện 1 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Cu/XLPE/PVC

                                                      

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 5935, (IEC 60502-1)

 
Tiết diện mặt cắt danh định   Chiều dày cách điện Chiều dày vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
1x1.5     0.7 1.4 6 12.1 200/c
1x2.5     0.7 1.4 6.5 7.41 200/c
1x3.5(*)     0.7 1.4 7 5.20 200/c
1x4     0.7 1.4 7 4.61 200/c
1x5.5(*)     0.7 1.4 7.5 3.33 200/c
1x6     0.7 1.4 7.5 3.08 200/c
1x8(*)     0.7 1.4 8 2.31 2000
1x10     0.7 1.4 8.5 1.83 2000
1x14(*)     0.7 1.4 9 1.30 2000
1x16     0.7 1.4 9.5 1.15 2000
1x22(*)     0.9 1.4 11 0.832 2000
1x25     0.9 1.4 11 0.727 1000
1x35     0.9 1.4 12 0.524 1000
1x38(*)     0.9 1.4 13 0.492 1000
1x50     1.0 1.4 14 0.387 1000
1x60(*)     1.0 1.4 15 0.307 1000
1x70     1.1 1.4 16 0.268 1000
1x95     1.1 1.5 18 0.193 1000
1x100(*)     1.1 1.5 19 0.182 1000
1x120     1.2 1.5 20 0.153 1000
1x125(*)     1.2 1.5 20 0.147 1000
1x150     1.4 1.6 22 0.124 500
1x185     1.6 1.6 24 0.0991 500
1x240     1.7 1.7 28 0.0754 500
1x300     1.8 1.8 30 0.0601 500
1x400     2.0 1.9 34 0.0470 500
1x500     2.2 2.0 38 0.0366 500

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60502-1, JIS C 3605.

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668