Chi tiết sản phẩm

Cáp điện 2 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp điện 2 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)


          

  
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định   Chiều dày cách điện Chiều dày băng giáp Chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
1 x 1.5 (*)     0.7 0.2 1.8 13 12.1 1000
1 x 1.5     0.7 0.2 1.8 13 12.1 1000
2 x 2.5 (*)     0.7 0.2 1.8 14 7.41 1000
2 x 2.5     0.7 0.2 1.8 14 7.41 1000
2 x 4 (*)     0.7 0.2 1.8 14 4.61 1000
2 x 4     0.7 0.2 1.8 15 4.61 1000
2 x 6 (*)     0.7 0.2 1.8 15 3.08 1000
2 x 6     0.7 0.2 1.8 16 3.08 1000
2 x 8 (*)     0.7 0.2 1.8 17 2.31 1000
2 x 10     0.7 0.2 1.8 18 1.83 1000
2 x 16     0.7 0.2 1.8 20 1.15 1000
2 x 25     0.9 0.2 1.8 24 0.727 1000
2 x 35     0.9 0.2 1.8 26 0.524 1000
2 x 38 (*)     0.9 0.2 1.8 27 0.492 1000
2 x 50     1.0 0.2 1.8 29 0.387 1000
2 x 60 (*)     1.0 0.2 1.8 32 0.307 1000
2 x 70     1.1 0.2 1.9 33 0.268 1000
2 x 95     1.1 0.2 2.0 37 0.193 500
2 x 100 (*)     1.1 0.2 2.1 38 0.182 500
2 x 120     1.2 0.5 2.2 43 0.153 500
2 x 150     1.4 0.5 2.3 47 0.124 500
2 x 185     1.6 0.5 2.5 52 0.0991 500
2 x 200 (*)     1.7 0.5 2.5 54 0.0918 500
2 x 240     1.7 0.5 2.6 58 0.0754 500
2 x 300     1.8 0.5 2.8 64 0.0601 500
                                                                                                                            
 

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60502-1, JIS C 3605.

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668