Chi tiết sản phẩm

Cáp điện 2 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Cu/XLPE/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp điện 2 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Cu/XLPE/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC2-1)

 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định   Chiều dày cách điện Chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
2x1.5     0.7 1.8 10 12.1 200/c
2x1.5                                   0.7 1.8 10 12.1 200/c
2x2.5     0.7 1.8 11 7.41 200/c
2x2.5     0.7 1.8 11 7.41 200/c
2x4     0.7 1.8 11 4.61 200/c
2x4     0.7 1.8 12 4.61 200/c
2x6     0.7 1.8 12 3.08 200/c
2x6     0.7 1.8 13 3.08 200/c
2x8     0.7 1.8 14 2.31 2000
2x10     0.7 1.8 15 1.83 2000
2x14     0.7 1.8 16 1.30 2000
2x16     0.7 1.8 17 1.15 2000
2x25     0.9 1.8 20 0.727 1000
2x35     0.9 1.8 23 0.524 1000
2x50     1.0 1.8 26 0.387 1000
2x60     1.0 1.8 28 0.307 1000
2x70     1.1 1.8 30 0.268 1000
2x95     1.1 1.9 34 0.193 1000
2x100(*)     1.1 1.9 35 0.182 1000
2x120     1.2 2.0 37 0.153 500
2x125     1.2 2.1 38 0.147 500
2x150     1.4 2.2 42 0.124 500
2x135     1.6 2.3 47 0.0991 500
2x240     1.7 2.5 53 0.0754 500
2x300     1.8 2.6 58 0.0601 500
2x400     2.0 2.9 66 0.0470 500
2x500     2.2 3.1 73 0.0366 500

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60228, IEC 60502-1, JIS C 3605.

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668