Chi tiết sản phẩm

Cáp điện 4 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp điện 4 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)

              
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định   Chiều dày cách điện Chiều dày băng giáp Chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
4 x 1.5     0.7 0.2 1.8 14.5 12.1 1000
4 x 2.5     0.7 0.2 1.8 15.5 7.41 1000
4 x 3.5 (*)     0.7 0.2 1.8 16 5.20 1000
4 x 4     0.7 0.2 1.8 16.5 4.61 1000
4 x 5.5 (*)     0.7 0.2 1.8 17.5 3.33 1000
4 x 6     0.7 0.2 1.8 18 3.08 1000
4 x 8 (*)     0.7 0.2 1.8 20 2.31 1000
4 x 10     0.7 0.2 1.8 21 1.83 1000
4 x 14 (*)     0.7 0.2 1.8 22 1.30 1000
4 x 16     0.7 0.2 1.8 23 1.15 1000
4 x 22 (*)     0.9 0.2 1.8 26 0.832 1000
4 x 25     0.9 0.2 1.8 27 0.727 1000
4 x 35     0.9 0.2 1.8 30 0.524 1000
4 x 38 (*)     0.9 0.2 1.9 31 0.492 1000
4 x 50     1.0 0.2 2.0 34 0.387 500
4 x 60 (*)     1.0 0.2 2.0 37 0.307 500
4 x 70     1.1 0.5 2.1 40 0.268 500
4 x 95     1.1 0.5 2.3 45 0.193 500
4 x 100 (*)     1.1 0.5 2.3 47 0.182 500
4 x 120     1.2 0.5 2.4 50 0.153 500
4 x 150     1.4 0.5 2.6 56 0.124 300
4 x 185     1.6 0.5 2.7 61 0.0991 300
4 x 200 (*)     1.7 0.5 2.8 64 0.0918 300
4 x 240     1.7 0.5 3.0 69 0.0754 300
4 x 300     1.8 0.5 3.1 76 0.0601 300
                                                                                                                            
 

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60502-1, JIS C 3605.

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668