Chi tiết sản phẩm

Cáp điện 4 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp điện 4 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)
 
 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định  
Chiều dày cách điện   
Chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
3 x 1.5     0.7 1.8 10.5 12.1 200/c
3 x 2.5     0.7 1.8 11 7.41 200/c
3 x 3.5 (*)     0.7 1.8 12 5.20 200/c
3 x 4     0.7 1.8 12.5 4.61 200/c
3 x 5.5 (*)     0.7 1.8 13 3.33 200/c
3 x 6     0.7 1.8 13.5 3.08 200/c
3 x 8 (*)     0.7 1.8 15 2.31 2000
3 x 10     0.7 1.8 16 1.83 2000
3 x 14 (*)     0.7 1.8 17 1.30 2000
3 x 16     0.7 1.8 18 1.15 2000
3 x 22 (*)     0.9 1.8 21 0.832 2000
3 x 25     0.9 1.8 22 0.727 1000
3 x 30 (*)     0.9 1.8 23 0.629 1000
3 x 35     0.9 1.8 24 0.524 1000
3 x 38 (*)     0.9 1.8 25 0.492 1000
3 x 50     1.0 1.8 28 0.387 1000
3 x 60 (*)     1.0 1.8 30 0.307 1000
3 x 70     1.1 1.9 32 0.268 1000
3 x 95     1.1 2.0 36 0.193 500
3 x 100 (*)     1.1 2.0 37 0.182 500
3 x 120     1.2 2.1 41 0.153 500
3 x 150     1.4 2.3 45 0.124 500
3 x 185     1.6 2.4 50 0.0991 500
3 x 200 (*)     1.7 2.5 53 0.0918 500
3 x 240     1.7 2.6 57 0.0754 300
3 x 300     1.8 2.7 63 0.0601 300
                                                                                                                                                

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60228, IEC 60502-1, JIS C 3605.

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668