Chi tiết sản phẩm

Cáp điện kế 2 lõi (cáp muyle) 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp điện kế 2 lõi (cáp muyle) 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC

Tiêu chuẩn tham khảo: TCVN 5935 (IEC60502-1), JIS C 3605


 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định   Chiều dày cách điện Chiều dày băng giáp Chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
2 x 1.5     0.7 0.2 1.8 13 12.1 1000
2 x 2.5     0.7 0.2 1.8 14 7.41 1000
2 x 3.5     0.7 0.2 1.8 14.5 5.20 1000
2 x 4     0.7 0.2 1.8 15 4.61 1000
2 x5.5     0.7 0.2 1.8 15.5 3.33 1000
2 x6     0.7 0.2 1.8 16 3.08 1000
2 x 7     0.7 0.2 1.8 16.5 2.61 1000
2 x 8     0.7 0.2 1.8 17 2.31 1000
2 x 10     0.7 0.2 1.8 18 1.83 1000
2 x 14     0.7 0.2 1.8 19 1.30 1000
2 x 16     0.7 0.2 1.8 20 1.15 1000
2 x 20     0.9 0.2 1.8 22 0.922 1000
2 x 22     0.9 0.2 1.8 22.5 0.832 1000
2 x 25     0.9 0.2 1.8 23 0.727 1000
2 x 30     0.9 0.2 1.8 24 0.629 1000
2 x 35     0.9 0.2 1.8 26 0.524 1000
2 x 38     0.9 0.2 1.8 27 0.492 1000
2 x 50     1.0 0.2 1.8 29 0.387 1000
2 x 60     1.0 0.2 1.9 31 0.387 1000
2 x 70     1.1 0.2 1.9 33 0.268 1000
2 x 80     1.1 0.2 2.0 35 0.232 500
2 x 95     1.1 0.2 2.0 37 0.193 500
2 x 100     1.1 0.2 2.0 38 0.182 500
2 x 120     1.2 0.2 2.1 41 0.153 500
                                                                                                                            

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668