Chi tiết sản phẩm

Cáp nhôm bọc PVC (AV) 0.6/1 kV - Al/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp nhôm bọc PVC (AV) 0.6/1 kV - Al/PVC
Tiêu chuẩn tham khảo: TCVN 5064, TCVN 5935

 
Loại cáp   Đường kính ruột dẫn Chiều dày cách điện Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn  ở 20° C Chiều dài đóng gói
    Nhỏ nhất Lớn nhất
(mm2)     (mm) (mm) (mm) (Ω/Km) (mm) (mm)
AV 16     5.1 1.0 7 1.7647 1.8367 3000
AV 25     6.4 1.2 9 1.1259 1.1719 3000
AV 35     7.5 1.2 10 0.8180 0.8514 3000
AV 50     9.0 1.4         12 0.5633 0.5863 3000
AV 70     10.7 1.4 14 0.4048 0.4214 3000
AV 95     12.3 1.6 16 0.3052 0.3176 3000
AV 120     14.0 1.6 18 0.2410 0.2508 2000
AV 150     15.8 1.8 20 0.1905 0.1983 2000
AV 185     17.6 2.0 22 0.1543 0.1605 1000
AV 240     19.9 2.2 25 0.1181 0.1229 1000
AV 300     22.1 2.4 27 0.0980 0.1020 1000
AV 400     25.6 2.6 31 0.0725 0.0755 1000
                                                                              

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668