Chi tiết sản phẩm

Cáp nhôm lõi thép bọc PVC (AsV) 0.6/1 kV - As/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp nhôm lõi thép bọc PVC (AsV) 0.6/1 kV - As/PVC
Tiêu chuẩn tham khảo: TCVN 5064, TCVN 5935
 
 

Loại cáp   Đường kính ruột dẫn Chiều dày cách điện Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn  ở 20° C Chiều dài đóng gói
    Nhỏ nhất Lớn nhất
(mm2)     (mm) (mm) (mm) (Ω/Km) (mm) (mm)
AsV 16/2.7     5.6 1.0 8 1.7462 1.8174 3000/lô
AsV 25/4.2     6.9 1.2 9.5 1.1291 1.1751 3000/lô
AsV 35/6.2     8.4 1.2 11 0.7619 0.7929 3000/lô
AsV 50/8.0     9.6 1.4 13 0.5832 0.6070 3000/lô
AsV 70/11     11.4 1.4 15 0.4134 0.4302 3000/lô
AsV 95/16     13.5 1.6 17 0.2974 0.3067 3000/lô
AsV 120/19     15.2 1.6 19 0.2391 0.2489 2000/lô
AsV 120/27     15.4 1.6 19 0.2480 0.2582 2000/lô
AsV 150/19     16.8 1.8 21 0.2005 0.2087 2000/lô
AsV 150/24     17.1 1.8 21 0.1998 2.2080 2000/lô
AsV 185/29     18.8 2.0 23 0.1559 0.1623 1000/lô
AsV 185/43     19.6 2.0 24 0.1528 0.1590 1000/lô
AsV 240/32     21.6 2.2 26 0.1158 0.1206 1000/lô
AsV 240/56     22.4 2.2 27 0.1173 0.1221 1000/lô
                                                                                                                                                                  
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668