Chi tiết sản phẩm

Cáp văn xoắn ruột nhôm ABC 0.6/1 kV - Al/XLPE


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp văn xoắn ruột nhôm ABC 0.6/1 kV - Al/XLPE

Tiêu chuẩn tham khảo: TCVN 6447 (AS 3560), TCVN 6612 (IEC 60228)


 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định   Đườn kính ruột dẫn điện Chiều dày cách điện Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
2x16     5.1 1.3 13 1.91 3000
2x25     6.4 1.3 16 1.20 2000
2x35     7.5 1.3 18 0.868 2000
2x50     9.0 1.5 21 0.641 1000
2x70     10.7 1.5 25 0.443 1000
2x95     12.6 1.7 29 0.320 600
2x120     14.0 1.7 32 0.253 500
2x150     15.8 1.7 35 0.206 500
               
3x16     5.1 1.3 14 0.91 3000
3x25     6.4 1.3 17 1.20 2000
3x35     7.5 1.3 19 0.0868 2000
3x50     9.0 1.5 23 0.641 1000
3x70     10.7 1.5 26 0.443 1000
3x95     12.6 1.7 31 0.320 600
3x120     14.0 1.7 34 0.253 500
3x150     15.8 1.7 38 0.206 500
               
4x16     5.1 1.3 15 1.91 2000
4x25     6.4 1.3 18 1.20 2000
4x35     7.5 1.3 21 0.868 2000
4x50     9.0 1.5 25 0.641 1000
4x70     10.7 1.5 29 0.443 1000
4x95     12.6 1.7 34 0.320 600
4x120     14.0 1.7 38 0.253 500
4x150     15.8 1.7 42 0.206 500
4x185     17.6 1.7 46 0.164 400
4x240     20.1 1.8 53 0.125 400
                                                                                          


Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668