Chi tiết sản phẩm

Cáp Duplex - ruột nhôm - cách điện PVC (DuAV) / cách điện XLPE (DuAX) – 0,6/1KV


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN:
 
- Công dụng : cáp Duplex có ruột đồng hoặc nhôm, cách điện PVC hay XLPE, dùng truyền tải, phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70OC
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 1600C
 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
 
Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Dây Duplex (2lõi), dây Triplex (3 lõi), dây Quadruplex (4 lõi) :

* Ở 2 cấp điện áp :
- Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-3:2000 / IEC 227-3
- Cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn CADIVI 43/96

* Có 2 loại vật liệu ruột dẫn : Đồng cứng , đồng mềm hoặc nhôm cứng :
 

* Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 / IEC 228

* Có 2 kiểu bọc :
- 1 lõi trần, các lõi còn lại bọc cách điện
- Các lõi đều bọc cách điện

* 2 loại nhựa cách điện: PVC, XLPE
 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668