Chi tiết sản phẩm

Cáp chống cháy 1 lõi có giáp bảo vệ - 0.6/1kV


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp chống cháy 1 lõi có giáp bảo vệ - 0.6/1kV

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1, IEC 60331

                          

 

 
Tiết diện mặt cắt danh định   Chiều dày cách điện Đường kinh sợi giáp Chiều dày vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
1x1.5     0.7 0.8 1.8 10.5 12.1 1000
1x1.25     0.7 0.8 1.8 11 7.41 1000
1x4     0.7 0.8 1.8 11.5 4.61 1000
1x6     0.7 0.8 1.8 12 3.08 1000
1x10     0.7 0.8 1.8 13 1.83 1000
1x16     0.7 0.8 1.8 14 1.15 1000
1x25     0.9 0.8 1.8 16 0.727 1000
1x35     0.9 1.25 1.8 18 0.524 1000
1x50     1.0 1.25 1.8 19 0.387 1000
1x70     1.1 1.25 1.8 21 0.268 1000
1x95     1.1 1.6 1.8 24 0.193 1000
1x120     1.2 1.6 1.8 26 0.153 1000
1x150     1.4 1.6 1.8 28 0.124 1000
1x185     1.6 1.6 1.8 30 0.0991 1000
1x240     1.7 1.6 1.9 33 0.0754 500
1x300     1.8 2.0 2.0 36 0.0601 500
1x400     2.0 2.0 2.2 41 0.0470 500
1x500     2.2 2.0 2.23 45 0.03666 500
                 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668