Chi tiết sản phẩm

Cáp chống cháy 1 lõi không có giáp bảo vệ -0.6/1kV


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp chống cháy 1 lõi không có giáp bảo vệ -0.6/1kV 

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1, IEC 60331

  

                        

 

 
 
Tiết diện mặt cắt danh định Chiều dày cách điện Chiều dày vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
(mm2) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
1 x 1.5 0.7 1.4 6 12.1 500/c
1 x 2.5 0.7 1.4 6.5 7.41 500/c 
1 x 4 0.7 1.4 7 4.61 500/c
1 x 6 0.7 1.4 7.5 3.08 500/c
1 x 10 0.7 1.4 8.5 1.83   1500
1 x 16 0.7 1.4 9.5 1.15 1500
1 x 25 0.9 1.4 11 0.727 1000
1 x 35 0.9 1.4 13 0.524 1000
1 x 50 1.0 1.4 14 0.387 1000
1 x 70 1.1 1.4 16 0.268 1000
1 x 95 1.1 1.5 18 0.193 1000
1 x 120 1.2 1.5 20 0.153 1000
1 x 150 1.4 1.6 22 0.124 1000
1 x 185 1.6 1.6 24 0.0991 1000
1 x 240 1.7 1.7 27 0.0754 500
1 x 300 1.8 1.8 30 0.0601 500
1 x 400 2.0 1.9 34 0.0470 500
1 x 500 2.2 2.0 38 0.366 500
                                  

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668