Chi tiết sản phẩm

Cáp chống cháy nhiều lõi có giáp bảo vệ - 0.6/1kV


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp chống cháy nhiều lõi có giáp bảo vệ - 0.6/1kV

Tiêu chuẩn áp dụng: IC 60502-1, IEC 60331


 

  

 
Tiết diện mặt cắt danh định   Chiều dày cách điện Chiều dày vỏ bọc lót Chiều dày băng giáp
    2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi
(mm2)     (mm)  (mm)   (mm)   (mm)  (mm)   (mm)    (mm) 
1.5     0.7 1.2 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2
2.5     0.7 1.2 1.2 0.2 0.2. 0.2 0.2
4     0.7 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6     0.7 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2
10     0.7 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16     0.7 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2
25     0.9 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2
35     0.9 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2
50     1.0 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2
70     1.1 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 0.5
95     1.1 1.2 1.2 0.2 0.2 0.5 0.5
120     1.2 1.2 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5
150     1.4 1.3 1.4 0.5 0.5 0.5 0.5
185     1.6 1.3 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5
240     1.7 1.4 1.6 0.5 0.5 0.5 0.5
300     1.8 1.5 1.7 0.5 0.5 0.5 0.5
                        

 
Chiều dày vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) mm)
1.8 1.8 1.8 13 14 15 12.1 2000
1.8 1.8 1.8 14 15 16 7.41 2000
.18 1.8 1.8 15 16 17 4.61 2000
1.8 1.8 1.8 15 17 18 3.08 2000
1.8 1.8 1.8 18 19 21 1.83 2000
1.8 1.8 1.8 20 21 23 1.15 1000
1.8 1.8 1.8 24 25 27 0.727 1000
1.8 1.8 1.8 26 27 30 0.524 1000
1.8 1.9 2.0 29 31 34 0.387 1000
1.9 2.0 2.1 33 36 40 0.268 1000
2.0 2.2 2.3 37 41 45 0.193 500
2.2 2.3 2.4 42 45 50 0.153 500
2.3 2.4 2.6 47 50 55 0.124 500
2.5 2.6 2.7 52 55 61 0.0991 500
2.6 2.8 3.0 57 62 68 0.0754 500
2.8 2.9 3.1 62 67 74 0.0601 500
               

                                                                                                            

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668