Chi tiết sản phẩm

Cáp chống cháy nhiều lõi không có giáp bảo vệ - 0.6/1kV


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp chống cháy nhiều lõi không có giáp bảo vệ - 0.6/1kV                   
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1, IEC 60331   
 
Tiết diện mặt cắt danh định     Chiều dày cách điện Chiều dày vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
    2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi
(mm2)     (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
1.5     0.7 1.8 1.8 1.8 10 10 11 12.1 2000
2.5     0.7 1.8 1.8 1.8 11 11 12 7.41 2000
4     0.7 1.8 1.8 1.8 12 13 14 4.61 2000
6     0.7 1.8 1.8 1.8 13 14 15 3.08 2000
10     0.7 1.8 1.8 1.8 15 16 17 1.83 2000
16     0.7 1.8 1.8 1.8 17 18 20 1.15 1000
25     0.9 1.8 1.8 1.8 20 22 24 0.727 1000
35     0.9 1.8 1.8 1.8 23 24 27 0.524 1000
50     1.0 1.8 1.8 1.8 26 28 30 0.387 1000
70     1.1 1.8 1.9 2.0 30 32 36 0.268 1000
95     1.1 1.9 2.0 2.1 34 36 40 0.193 500
120     1.2 2.0 2.1 2.3 38 41 45 0.153 500
150     1.4 2.2 2.3 2.4 42 45 50 0.124 500
185     1.6 2.3 2.4 2.6 47 50 56 0.0991 500
240     1.7 2.5 2.6 2.8 52 56 63 0.0754 500
300     1.8 2.6 2.7 3.0 57 61 69 0.0601 300
                                                                                                     

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668