Chi tiết sản phẩm

Cáp điều khiển có giáp (cáp ngầm) 0.6/1kV - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)


 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định  
Chiều dày cách điện   
Chiều dày
băng giáp
Chiều dày
vỏ bọc
Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
5 x 1.5     0.8 0.2 1.8 15 12.1 1000
5 x 2.5     0.8 0.2 1.8 17 7.41 1000
5 x 3.5 (*)     1.0 0.2 1.8 19 5.20 1000
5 x 4     1.0 0.2 1.8 20 4.61 1000
                 
7 x 1.5     0.8 0.2 1.8 16 12.1 1000
7 x 2.5     0.8 0.2 1.8 18 7.41 1000
7 x 3.5 (*)     1.0 0.2 1.8 20 5.20 1000
7 x 4     1.0 0.2 1.8 21 4.61 1000
                 
12 x 1.5     0.8 0.2 1.8 20 12.1 500
12 x 2.5     0.8 0.2 1.8 22 7.41 500
12 x 3.5 (*)     1.0 0.2 1.8 25 5.20 500
12 x 4     1.0 0.2 1.8 26 4.61 500
                 
27 x 1.5     0.8 0.2 1.8 27 12.1 500
27 x 2.5     0.8 0.2 1.8 29 7.41 500
27 x 3.5 (*)     1.0 0.2 2.0 35 5.20 500
27 x 4     1.0 0.2 2.0 36 4.61 500
                 
48 x 1.5     0.8 0.2 2.0 34 12.1 300
48 x 2.5     0.8 0.5 2.1 38 7.41 300
48 x 3.5 (*)     1.0 0.5 2.3 46 5.20 300
48 x 4     1.0 0.5 2.4 47 4.61 300
                                                                                                                              

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60502-1, JIS C 3605.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668