Chi tiết sản phẩm

Cáp điều khiển ruột mềm có màn chắn 300/500 V - Cu/PVC/PVC/SB/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-7 (IEC 60227-7) 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định  
Chiều dày cách điện   
Chiều dày lớp bọc trong Đường kính sợi của màn chắn Chiều dày vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
5 x 0.5     0.6 0.7 0.18 1.0 10 39.0 1000
5 x 0.75     0.6 0.7 0.18 1.0 11 26.0 1000
5 x 1     0.6 0.7 0.18 1.1 12 19.5 1000
5 x 1.5     0.7 0.8 0.18 1.2 13 13.3 1000
5 x 2.5     0.8 0.8 0.18 1.3 15 7.98 1000
                   
7 x 0.5     0.6 0.7 0.18 1.1 11 39.0 1000
7 x 0.75     0.6 0.7 0.18 1.2 12 26.0 1000
7 x 1     0.6 0.8 0.18 1.2 13 19.5 1000
7 x 1.5     0.7 0.8 0.18 1.3 14 13.3 1000
7 x 2.5     0.8 0.8 0.18 1.5 17 7.98 1000
                   
12 x 0.5     0.6 0.8 0.18 1.3 14 39.0 1000
12 x 0.75     0.6 0.8 0.18 1.3 15 26.0 1000
12 x 1     0.6 0.8 0.18 1.4 16 19.5 1000
12 x 1.5     0.7 0.8 0.18 1.5 18 13.3 1000
12 x 2.5     0.8 0.9 0.18 1.7 21 7.98 1000
                   
27 x 0.5     0.6 0.8 0.18 1.6 19 39.0 1000
27 x 0.75     0.6 0.9 0.18 1.7 21 26.0 1000
27 x 1     0.6 0.9 0.18 1.7 22 19.5 100
27 x 1.5     0.7 0.9 0.18 2.0 26 13.3 500
27 x 2.5     0.8 1.0 0.26 2.3 30 7.98 500
                   
48 x 0.5     0.6 0.9 0.26 1.9 24 39.0 500
48 x 0.75     0.6 1.0 0.26 2.1 26 26.0 500
48 x 1     0.6 1.0 0.26 2.1 28 19.5 500
48 x 1.5     0.7 1.1 0.26 2.4 33 13.3 500
48 x 2.5     0.8 1.2 0.26 2.4 38 7.98 500
                                                                                                                

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668