Chi tiết sản phẩm

Cáp thông tin tín hiệu không có giáp kim loại - Cu/XLPE/PVC(PE)


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228) 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định  
Chiều dày cách điện   
Chiều dày
vỏ bọc
Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
3 x 1     0.7 1.0 9.0 18.1 1000
4 x 1     0.7 1.0 9.5 18.1 1000
5 x 1     0.7 1.0 10 18.1 1000
7 x 1     0.7 1.1 11 18.1 1000
9 x 1     0.7 1.1 12.5 18.1 1000
10 x 1     0.7 1.2 13 18.1 1000
12 x 1     0.7 1.2 13 18.1 1000
14 x 1     0.7 1.5 15 18.1 1000
16 x 1     0.7 1.5 16 18.1 1000
19 x 1     0.7 1.6 17 18.1 1000
                                                                                 
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668