Chi tiết sản phẩm

Cáp đồng trục


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Giới thiệu

 
1. TỔNG QUAN .
-   Cáp đồng trục 5C-FB-JF có trở kháng đặc tính là 75 Ω được sử dụng để kết nối giữa bộ phận thu tín hiệu của máy truyền hình bao gồm cả dịch vụ truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp và thiết bị liên quan.
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.
-   TCCS 50-2014/CADIVI.
-   JIS C 3502.
 
3. CẤU TRÚC CÁP.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668