Chi tiết sản phẩm

Cáp Trung Thế Có Màn Chắn Kim Loại Cấp Điện Áp Từ 3,66 (7,2) kV Đến 1830 (36) kV


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Giới thiệu

I.   TỔNG QUAN
-         Cáp trung thế có màn chắn dùng để truyền tải, phân phối điện, tần số 50Hz, lắp đặt trên không, đi trong thang cáp, máng, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.
-         Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
-         Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch là 250 oC, với thời gian không quá 5 giây.
II.   TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Cáp trung thế với các cấp điện áp như sau:
-         Cấp điện áp Uo/U(Um): 3,6/6(7,2) – 6/10(12) – 8,7/15(17,5) - 12/20(24) hoặc 12,7/22(24) – 15/25 (30) – 18/30 (36)kV :  theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995/ IEC502
-         Kiểu chống thấm: Cáp có chất chống thấm ruột dẫn, đạt tiêu chuẩn chống thấm IEC 60502 có ký hiệu WB
 
III.   CÁC CHỦNG LOẠI CÁP:
 
Cáp trung thế không có lớp giáp bảo vệ:
-         Ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC: CXV/S, CXV/Shh (1lõi); CXV/SE, CXV/SEhh (3lõi)
-         Ruột đồng,cách điện XLPE,vỏ HDPE: CXE/S (1-lõi); CXE/SE(3-lõi)
-         Ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC: AXV/S (1-lõi); AXV/SE (3-lõi) 
-         Ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ HDPE: AXE/S(1-lõi); AXE/SE (3-lõi)
 
Cáp trung thế giáp băng kim loại bảo vệ:
-         Ruột đồng, cách điện XLPE, giáp hai băng kim loại bảo vệ, vỏ PVC: CXV/S/DATA, CXV/Shh/DATA (1-lõi); CXV/SE/DSTA, CXV/SEhh/DSTA (3-lõi)
 
-         Ruột đồng, cách điện XLPE, giáp hai băng kim loại bảo vệ, vỏ HDPE: CXE/S/DATA (1-lõi); CXE/SE/DSTA (3-lõi).
 
-         Ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp hai băng kim loại bảo vệ, vỏ PVC: AXV/S/DATA. (1-lõi); AXV/SE/DSTA (3-lõi)
 
-         Ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp hai băng kim loại bảo vệ, vỏ HDPE: AXE/S/DATA (1-lõi); AXE/SE/DSTA (3-lõi).
 
 
Cáp trung thế giáp sợi kim loại bảo vệ:
-         Ruột đồng, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại bảo vệ, vỏ PVC: CXV/S/AWA, CXV/Shh/AWA (1-lõi); CXV/SE/SWA, CXV/SEhh/SWA (3-lõi).
 
-         Ruột đồng, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại bảo vệ, vỏ HDPE: CXE/S/AWA (1-lõi); CXE/SE/SWA (3-lõi).
 
-         Ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại bảo vệ, vỏ PVC: AXV//S/AWA (1-lõi/single-core); AXV/SE/SWA (3-lõi/three-core).
Ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp sợi kim loại bảo vệ, vỏ HDPE: AXE/S/AWA. (1-lõi/single-core); AXE/SE/SWA (3-lõi/three-core)

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668