Chi tiết sản phẩm

Dây điện 1 lõi ruột mềm bọc cách điện PVC 450/750 - Cu/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Áp dụng tiêu chuẩn: TCVN 6610 - 3 (IEC 60227 - 3)

 
Tiết diện mặt cắt danh định  
Chiều dày cách điện   
Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (Ω/km) (m)
1 x 0.5      0.7 2.2 39.0 200/c
1 x 0.75     0.7 2.4 26.0 200/c
1 x 1     0.7 2.6 19.5 200/c
1 x 1.25 (*)     0.7 2.9 15.6 200/c
1 x 1.5     0.8 3.1 13.3 200/c
1 x 2 (*)     0.8 3.5 9.50 200/c
1 x 2.5     0.8 3.6 7.98 200/c
1 x 3 (*)     0.9 3.9 6.59 200/c
1 x 4     1.0 4.2 4.95 200/c
1 x 6     1.0 5.0 3.30 200/c
1 x 10     1.0 7.0 1.91 1000
1 x 16     1.0 8.0 1.21 1000
1 x 25     1.2 10 0.780 1000
1 x 35     1.2 11 0.554 1000
1 x 50     1.4 13 0.386 1000
1 x 70     1.4 15 0.272 1000
1 x 95     1.6 17 0.206 500
1 x 120     1.6 19 0.161 500
1 x 150     1.8 21 0.129 500
1 x 185     2.0 23 0.106 500
1 x 240     2.2 26 0.0801 500
                                                                         

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60227-3, JIS C 3306.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668