Chi tiết sản phẩm

Dây điện dẹt hai lõi ruột mềm bọc cách điện PVC ( dây ô-van) 300/500 V - Cu/PVC/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Áp dụng tiêu chuẩn: TCVN 6610 - 5 (IEC 60227 - 5)

                                          

 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định  
Chiều dày cách điện   
Chiều dày vỏ bọc Kích thước tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (Ω/km) (m)
2 x 0.5 (*)     0.6 0.8 3.7 x 5.8 39.0 200/c
2 x 0.75     0.6 0.8 3.9 x 6.2 26.0 200/c
2 x 1     0.6 0.8 4.1 x 6.6 19.5 200/c
2 x 1.25 (*)     0.7 0.8 4.4 x 7.2 15.6 200/c
2 x 1.5     0.7 0.8 4.6 x 7.6 13.3 200/c
2 x 2 (*)     0.8 1.0 5.4 x 8.8 9.50 100m/c
2 x 2.5     0.8 1.0 5.6 x 9.2 7.98 100m/c
2 x 3 (*)     0.9 1.1 6.2 x 10.2 6.59 100m/c
2 x 4 (**)     0.9 1.1 6.6 x 11.0 4.95 100m/c
2 x 6 (**)     0.9 1.1 7.2 x 12.2 3.30 100m/c
                                                                                                                     

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60227-5, JIS C 3306.

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng. 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668