Chi tiết sản phẩm

Cáp điên thoại


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Giới thiệu
  : 1 ÷ 20 x 2 x 0,4; 0,5

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668