Chi tiết sản phẩm

Dây điện từ


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN:
- Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất các loại dây tráng 1 hay 2 lớp men, trên máy tráng men nằm hoặc máy tráng men đứng :
 
 
Tên thương mại dây tráng men  
Số lớp men phủ
 
Loại men
Lớp bôi trơn
Cấp chịu nhiệt
C
Tiêu chuẩn áp dụng
Lớp men nền
Lớp men áo
IEC
JIS C
NEMA
TCVN
Polyvinylformal enamelled wire (PVF)
1
Polyvinylformal
-
Có hoặc không có lớp bôi trơn
 
 
 
105
317 - 01
3202
MW 15-C
4305
120
317 - 12
-
-
-
Polyurethan enamelled wire
(UEW)
Polyurethan
-
155
317 - 20
3202
MW 79-C
-
180
317 - 51
-
MW 82-C
-
Polyester enamelled wire
(PEW)
Polyester
-
130
317 - 45
3202
-
-
155
317 - 3
-
MW 5-C
6337
Polyesterimide enamelled wire
(EIW)
Polyesterimide
-
180
317 - 8
-
MW 30-C
-
PolyamideImide enamelled wire
(AIW)
PolyamideImide
-
200
317 - 26
-
-
-
Polyamide Overcoated Polyurethane enamelled wire
(PU/PAW)
2
Polyurethane
Polyamide
130
317 - 19
-
MW 28-C
-
155
317 - 21
-
MW 80-C
-
Polyamide Overcoated Polyester enamelled wire
(PE/PAW)
Polyester
Polyamide
180
317 - 22
-
MW 24-C
-
PolyAmide Overcoated Polyesterimide enamelled wire
(PE/PAW)
Polyesterimide
Polyamide
180
317 - 22
-
MW 24-C
-
PolyAmideImide Overcoated Polyester enamelled wire
(PE/AIW)
Polyester
PolyAmideImide
200
317 - 13
-
MW 35-C
-
PolyAmideImide Overcoated PolyEsterimide enamelled wire
(EI/AIW)
 
PolyEsterimide
PolyAmideImide
200
317 - 13
-
MW 35-C
-

 

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668