Chi tiết sản phẩm

Dây điện ruột đồng bọc cách điện PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

4. CAÁU TRUÙC DAÂY

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Minh Đức

0971961046

0928784668