Chi tiết sản phẩm

Cáp điện lực hạ thế Cadivi 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Giới thiệu

 
1. TỔNG QUAN .
-    Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.
-    TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
-    TCVN 6612/ IEC 60228
3. NHẬN BIẾT LÕI CÁP.
-    Bằng màu cách điện hoặc vạch màu
+  Cáp 1 lõi       : Màu đen.
+  Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh – đen.
-    Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
 
 
 
 
 
   

4. CAÁU TRUÙC CAÙP

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668