Chi tiết sản phẩm

Dây điện lực hạ thế không vỏ, ruột đồng, cách điện PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Giới thiệu

 
 
 
1. Tổng quan
-    Dây CV phân phối điện áp 450/750 V,
 
2. Tiêu chuẩn áp dụng
-    TCVN 6610-3 / IEC 60227-3
-    TCVN 6612 / IEC 60228
 
3. Nhận biết
-    Bảng màu cách điện : màu đen
-    Hoặc thêo yêu cầu khách hàng
   

4. Cấu trúc dây

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668