Chi tiết sản phẩm

Dây điện từ


Mã sản phẩm :
Liên hệ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT (PROPERTIES OF ENAMELLED WIRE) :
 
1. So sánh các đặc tính của các loại dây điện từ (Comparison of Various Type of Enamelled Wires):
 
Đặc tính (Properties)
 
PVF
UEW
PEW
EIW
AIW
EI/AIW
Đặc tính về cơ
Mechanical properties
Tính mềm dẻo và bám dính
Adherence – flexibility
+
+
++
++
++
++
Kháng mài mòn
Scrape resistance
+
+
++
+
++
++
Đặc tính về điện
Electrical properties
Điện trở cách điện
Insulation resistance
+
++
++
++
++
++
Điện trở cách điện sau khi làm ẩm
Insulation resistance after moisturing
+
+
++
+
++
++
Đặc tính về nhiệt
Thermal properties
Chảy mềm
Thermoplastic flow
O
+
++
++
++
++
Chịu sốc nhiệt
Heat-shock resistance
O
+
+
++
++
++
Đặc tính về hoá
Chemical properties
Kháng Acid Sulphuric
++
++
++
++
++
++
Kháng Xylen
++
++
++
++
++
++
Kháng dầu biến thế (Transformer Oil)
++
++
++
++
++
++
Tác nhân lạnh
Refrigerant resistance 
Kháng Freon
R –12
+
++
++
++
++
++
Kháng Freon
R –22
O
+
++
++
++
++
Kháng Freon
R –134a
O
O
O
++
++
++
Đặc tính khác
Other
Tính hàn được
 Soldering
+
++
+
O
O
O
 
Rất tốt (Excellent) : ++     ; Tốt ( Good) : +    ;    Kém ( Bad) : O

 

               
2. Sự rạn nứt và hiệu quả xử lý đối với các loại dây (Crazing and cure effect of various enamelled wires):
 
 
UEW
PEW
EIW
AIW
EI/AIW
Rạn nứt do nước
Water Crazing
Không xử lý (No treat)
O
++
O
++
++
1300C x 30 min.
++
-
+
-
-
1500C x 30 min.
-
-
++
-
-
Rạn nứt do dung môi
Solvent Crazing
Methyl alcohol
Không xử lý (No treat)
O
++
O
++
++
1300C x 30 min.
+
-
O
-
-
1500C x 30 min.
++
-
O
-
-
Ethyl alcohol
Không xử lý (No treat)
O
++
O
++
++
1300C x 30 min.
++
-
O
-
-
1500C x 30 min.
-
-
O
-
-
1800C x 30 min.
-
-
++
-
-
Xylene
Không xử lý (No treat)
O
O
O
++
++
1300C x 30 min.
++
++
O
-
-
1500C x 30 min.
-
-
O
-
-
1800C x 30 min.
-
-
++
-
-
Acetone
Không xử lý (No treat)
O
++
O
O
O
1300C x 30 min.
++
-
O
O
O
1500C x 30 min.
-
-
O
O
O
1800C x 30 min.
-
-
++
-
-
Toluene
Không xử lý (No treat)
O
O
O
++
O
1300C x 30 min.
+
+
O
-
O
1500C x 30 min.
+
+
O
-
O
Styrene
Không xử lý (No treat)
O
O
O
++
O
1300C x 30 min.
+
++
O
-
O
1500C x 30 min.
++
-
O
-
O
1800C x 30 min.
-
-
++
-
-
 
Không rạn nứt (No crazing): ++ ; Rạn nứt ít (A little crazing): + ; Rạn nứt (Crazing) :O   ; Không thử (No test) : - 
 

 

 
3.   Tính tương thích của các loại men (Compatibility to various varnishes):
 
Loại men (Type of varnish)
Thành phần cơ bản (Type of Resin)
UEW
PEW
EIW
AIW
EI/AIW
 
Solvent type varnish
Dầu phenollic (Oil base phenollic)
++
++
-
-
-
Phenol – alkyd
++
++
++
++
++
Amino – alkyd
++
++
++
++
++
Isophthalic – alkyd
++
++
++
++
++
Epoxy – ester
++
++
++
++
++
Silicone
-
++
++
++
++
Modified – alkyd
-
++
++
++
++
Solventless
varnish
Unsaturated – polyester
+
+
+
++
++
Low smell unsaturated – polyester
++
++
++
++
++
Epoxy
++
++
++
+
+

Thích hợp sử dụng (Acceptable for use): ++ ; Cần xem xét trước khi sử dụng (Necessary to examine before use) : + ; không thử ( No test) : -  
 
4.   Tính kháng dung môi của các loại men (Solvent resistance of magnet wire):
 
Nhiệt độ
dung môi
Temperature
Of solvent.
Loại dung môi
 
Type of solvent
 
UEW
PEW
EIW
AIW
EI/AIW
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
Vải thưa
Cheese - cloth
Móng tay
Nail
200C
Methanol
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
Ethanol
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
Buthanol
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Naphtha
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Tung oil
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Turpentine
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Gasoline
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Benzol
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Crezol
+
X
+
X
+
X
-
-
+
X
600C
Methanol
++
X
++
++
++
++
++
++
++
++
Ethanol
++
X
++
++
++
++
++
++
++
++
Buthanol
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Naphtha
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Tung oil
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Turpentine
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Gasoline
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Benzol
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
Crezol
O
O
O
O
O
O
-
-
O
O

Thích hợp sử dụng (Acceptable for use): ++; Sử dụng sau khi đ&am

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159

Hotline

0928784668

Nguyễn Văn Hợp

0981943124

0928784668